Česky English

SIPOR s.r.o.

Jsme výhradně česká firma a na trhu působíme od svého založení r.1993. Naším hlavním zaměřením jsou dodávky výkonové polovodičové elektroniky, zejména regulovaných pohonů a případně s nimi souvisejícího technologického řízení, které směřují do všech možných oblastí výrobní, ale i nevýrobní sféry . Nabízíme kompletní dodávky na klíč, které zahrnují vše od projektu až po uvedení zařízení do provozu.

Široký sortiment výrobků, které tvoří základ všech našich dodávek, pochází z produkce našeho nejvýznamnějšího a dlouholetého obchodního partnera, firmy Siemens. Jedná se hlavně o měniče kmitočtu, řízené usměrňovače – tyristorové měniče, elektronické spouštěče, zdroje UPS, PLC řídící systémy, ale i zařízení pro kompenzaci jalového výkonu – regulace elektrického účiníku, filtraci vyšších harmonických proudů, transformátory, střídavé a stejnosměrné elektromotory atd.

Již několik let naše firma na domácím trhu plní funkci smluvního partnera firmy Siemens pro oblast servisu měničů střídavých a stejnosměrných pohonů. Pro opravy měničů je v sídle naší firmy zřízeno opravárenské středisko. Je-li třeba, technici firmy vyjíždí provést opravu přímo do místa technologického provozu. Součástí služeb jsou i dodávky náhradních dílů měničů i PLC systému, ale i zapůjčení potřebných zařízení po nezbytnou dobu jejich opravy.